QUY HOẠCH 1 / 500 DỰ ÁN AKARI CITY BÌNH TÂN

04/10/2019 anh.com.vn

Gửi đến quý khách hàng thông tin quy hoạch 1/ 500 dự án Akari City Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh. Chi tiết khách hàng có thể lên trực tiếp chủ đầu tư để xem bản chính thức.

QUY HOẠCH 1/ 500 AKARI CITY

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch – kiến trúc tờ trình số 3449/TTr-SQHKT ngày 17 tháng năm 2018 về trình phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hoàng Nam, phường An Lạc, quận Bình Tân.

QUYẾT ĐỊNH

  1. Địa điểm, vị trí, ranh giới và diện tích khu vực quy hoạch.
  2. Đơn vị tổ chức quy hoạch chi tiết.
  3. Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết.
  4. Danh mục hồ sơ, bản vẽ điều chỉnh, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết.

akari city

5. Dự án quy mô dân số, chi tiết sử dụng đất quy hoạch đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực quy hoch:

akari city

akari city

6. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

akari city

7.5 Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan- tiện ích đô thị:

căn hộ akari city

căn hộ akari city

8.3 Quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị:

căn hộ akari city

8.5 Quy hoạch thoát nước và rác thải:

căn hộ akari city

căn hộ akari city

Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Hồ Chí Minh đã ký

Trần Vĩnh Tuyến

 

Trên đây là cập nhật một số trang trong quy hoạch 1/500 dự án Akari City ( dự án Hoàng Nam ) của chủ đầu tư Nam Long.

Chi tiết xin liên hệ:

PHÒNG KINH DOANH AKARI CITY CHỦ ĐẦU TƯ NAM LONG

HOTLINE: 0936 801 606