KHU ĐÔ THỊ WATERFRONT

Sau hàng loạt thành công của các dự án Khu đô thị như tại khu Tây như: Mizuki Park, Akari city, Waterpoint Nam Long trở lại khu đông để tiếp nối thành công của các dự án: Fuji Residence, Kikyo Residence. Thì tới đây Nam Long sẽ phát triển hai khu đô thị mới tại … Continue reading KHU ĐÔ THỊ WATERFRONT